Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ phá rừng Pơmu Quảng Nam:

Bắt giữ 9 đối tượng, chưa phát hiện bảo kê!