Bắt đầu xử lý ô nhiễm dioxin giai đoạn 2 tại sân bay Đà Nẵng