Bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Quốc hội
Lên top