Bắt đầu lễ viếng 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh tại Trạm kiểm lâm 67

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam viếng các liệt sĩ. Ảnh: Hữu Long
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam viếng các liệt sĩ. Ảnh: Hữu Long
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam viếng các liệt sĩ. Ảnh: Hữu Long
Lên top