KỲ HỌP THỨ 18, HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Bắt đầu chất vấn và trả lời về vấn đề khai thác cát sỏi, quy tắc ứng xử

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: PV
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: PV
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: PV
Lên top