Bất chấp dịch bệnh, Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh nhất khu vực

Xuất khẩu lô càphê đầu tiên của Việt Nam sang Châu Âu sau Hiệp định EVFTA. Ảnh: Hồng Điệp
Xuất khẩu lô càphê đầu tiên của Việt Nam sang Châu Âu sau Hiệp định EVFTA. Ảnh: Hồng Điệp
Xuất khẩu lô càphê đầu tiên của Việt Nam sang Châu Âu sau Hiệp định EVFTA. Ảnh: Hồng Điệp
Lên top