Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất chấp cảnh báo, vẫn ngang nhiên thi công công trình xâm phạm an toàn lưới điện