Bất cập khiến doanh nghiệp chưa thể vay gói 16.000 tỉ đồng

Dù có sẵn nguồn vốn 16.000 tỉ đồng, VBSP hiện vẫn chưa thể giải ngân cho doanh nghiệp vay vốn trả lương người lao động. Nguồn: VBSP
Dù có sẵn nguồn vốn 16.000 tỉ đồng, VBSP hiện vẫn chưa thể giải ngân cho doanh nghiệp vay vốn trả lương người lao động. Nguồn: VBSP
Dù có sẵn nguồn vốn 16.000 tỉ đồng, VBSP hiện vẫn chưa thể giải ngân cho doanh nghiệp vay vốn trả lương người lao động. Nguồn: VBSP
Lên top