Bắt buộc môn bơi trong nhà trường: Không hề khó chút nào

Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, việc bắt buộc môn bơi trong nhà trường không khó một chút nào.
Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, việc bắt buộc môn bơi trong nhà trường không khó một chút nào.
Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, việc bắt buộc môn bơi trong nhà trường không khó một chút nào.
Lên top