Bất bình vì “đất vàng đất bạc rơi vào tay các doanh nghiệp bạch tuộc”

Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt
Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt
Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt
Lên top