Bảo vệ người dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TG
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TG
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TG
Lên top