Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ Học viện Quốc phòng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ Học viện Quốc phòng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ Học viện Quốc phòng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top