Bảo vệ gấp các công trình Đại hội thể thao bãi biển trước khi bão đổ bộ