Bảo vệ chặt chẽ những vị trí xung yếu, lực lượng trên tuyến đầu chống dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta phải tăng cường các giải pháp để thực sự chung sống an toàn trong dịch bệnh. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta phải tăng cường các giải pháp để thực sự chung sống an toàn trong dịch bệnh. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta phải tăng cường các giải pháp để thực sự chung sống an toàn trong dịch bệnh. Ảnh: VGP/Đình Nam
Lên top