Bảo vệ cán bộ "6 dám" giúp cán bộ vững tâm, vững lòng vì sự nghiệp chung

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh. Ảnh: T.Vương
Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh. Ảnh: T.Vương
Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh. Ảnh: T.Vương
Lên top