Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão vào sớm, Hà Nội mưa to, tắc đường, cây đổ