Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão vào Hà Nội, đường ngập nặng, cây đổ đè bẹp xe