Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão Thần Sét tăng cấp dự kiến đổ bộ vào đảo Bạch Long Vỹ tối nay