Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo tàng Quảng Nam, Đà Nẵng tặng nhau hiện vật quý