Báo Sóc Trăng có Tổng biên tập mới

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quyết đinh cho ông Nguyễn Văn Triều làm Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng. Ảnh: Báo Sóc Trăng
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quyết đinh cho ông Nguyễn Văn Triều làm Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng. Ảnh: Báo Sóc Trăng
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quyết đinh cho ông Nguyễn Văn Triều làm Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng. Ảnh: Báo Sóc Trăng
Lên top