Bão số 8 cường độ mạnh trên biển, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng

Bão số 8 (tên quốc tế bão Kompasu) đã vào Biển Đông. Ảnh minh hoạ: LDO
Bão số 8 (tên quốc tế bão Kompasu) đã vào Biển Đông. Ảnh minh hoạ: LDO
Bão số 8 (tên quốc tế bão Kompasu) đã vào Biển Đông. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top