Bão số 7 đột ngột chuyển hướng, đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc từ 10 giờ sáng ngày 19.10