Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão số 6 liên tục tăng tốc và đổi hướng