Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão số 6 ít dịch chuyển, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm bất ngờ