Bão số 4 suy yếu, nguy cơ thiệt hại vẫn cao do mưa to và gió giật cấp 8-9