Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới