Bão số 3 khiến ít nhất 11 người ở vùng núi phía Bắc chết hoặc mất tích