Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão số 3: Hà Nội nhiều khu dân cư, đường phố bị ngập nước