Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão Sarika chuẩn bị vào, siêu bão Haima bỗng xuất hiện: Nguy cơ 2 bão nối tiếp nhau