Báo Nhân Dân tặng quà cho các thân nhân các liệt sỹ Truông Bồn

Đồng chí Thuận Hữu dâng hương trước chân dung các anh hùng liệt sỹ.
Đồng chí Thuận Hữu dâng hương trước chân dung các anh hùng liệt sỹ.
Đồng chí Thuận Hữu dâng hương trước chân dung các anh hùng liệt sỹ.
Lên top