Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm 2 đợt:

Bảo mật đề thi để công bằng với mọi thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top