Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Báo Lao Động nhận giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV-2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Báo Lao Động nhận giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV-2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Báo Lao Động nhận giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV-2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top