Báo Lao Động nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - TBT Báo Lao Động (ngoài cùng bên phải) đại diện Báo Lao Động nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh PV
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - TBT Báo Lao Động (ngoài cùng bên phải) đại diện Báo Lao Động nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh PV
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - TBT Báo Lao Động (ngoài cùng bên phải) đại diện Báo Lao Động nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh PV
Lên top