Báo Lao Động - một diện mạo mới, mang bản sắc riêng

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top