Báo Lao Động đoạt giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất - Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất - Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất - Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.
Lên top