Báo Lao Động đạt 1 giải A, 3 giải C giải Báo chí Quốc gia năm 2020

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV năm 2020 cho Phóng viên Lan Hương, Báo Lao Động. Ảnh Hải Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV năm 2020 cho Phóng viên Lan Hương, Báo Lao Động. Ảnh Hải Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV năm 2020 cho Phóng viên Lan Hương, Báo Lao Động. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top