Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.
Lên top