Hội nghị Quân uỷ Trung ương:

Bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Lên top