Bảo đảm thu nhập tối thiểu cho NLĐ, vừa không đặt gánh nặng lên DN

Công nhân lao động ngành cơ khí. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân lao động ngành cơ khí. Ảnh: HẢI NGUYỄN