Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bảo đảm thu nhập tối thiểu cho NLĐ, vừa không đặt gánh nặng lên DN

Công nhân lao động ngành cơ khí. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân lao động ngành cơ khí. Ảnh: HẢI NGUYỄN