Bảo đảm quyền bầu cử, ứng cử của công dân là không thể phủ nhận

Lên top