Bảo đảm an ninh mạng có ý nghĩa then chốt với hòa bình, thịnh vượng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu về chủ đề an ninh quốc tế trên không gian mạng. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu về chủ đề an ninh quốc tế trên không gian mạng. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu về chủ đề an ninh quốc tế trên không gian mạng. Ảnh: BNG
Lên top