Báo chí Việt Nam luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (thứ 2 từ trái qua) và Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng (thứ 4 từ trái qua) trao giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (thứ 2 từ trái qua) và Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng (thứ 4 từ trái qua) trao giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (thứ 2 từ trái qua) và Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng (thứ 4 từ trái qua) trao giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top