Báo chí tích cực vào cuộc khắc phục kỉ cương, phép nước chưa nghiêm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN
Lên top