Báo chí phát huy vai trò đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ảnh minh hoạ: Báo điện tử Đảng Cộng sản.
Cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ảnh minh hoạ: Báo điện tử Đảng Cộng sản.
Cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ảnh minh hoạ: Báo điện tử Đảng Cộng sản.
Lên top