Báo chí họp tìm kiếm các mô hình kinh tế để tồn tại và phát triển

Nguồn thu quảng cáo của báo chí đang mất dần về các mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguồn thu quảng cáo của báo chí đang mất dần về các mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguồn thu quảng cáo của báo chí đang mất dần về các mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top