Báo chí giữ vai trò tiên phong trong định hướng xã hội

TS Nguyễn Quang Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý Nhà nước (Học viện Hành chính Quốc gia).
TS Nguyễn Quang Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý Nhà nước (Học viện Hành chính Quốc gia).
TS Nguyễn Quang Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý Nhà nước (Học viện Hành chính Quốc gia).
Lên top