Báo chí đóng vai trò rất quan trọng trên “mặt trận phòng, chống COVID-19”

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Lên top