KHAI MẠC HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2019, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Báo chí cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top