Báo cáo viên - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên. Ảnh: Việt Dũng.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên. Ảnh: Việt Dũng.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top