Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Báo cáo về tiết kiệm chống lãng phí, có nơi gửi số liệu của năm 2016

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển: Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ địa chỉ trách nhiệm. Ảnh QH
Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển: Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ địa chỉ trách nhiệm. Ảnh QH